Menu Główne
  Strona Główna
  Kiedy do Nas Dzwonić
  Informator dla Pacjenta
  Transport Sanitarny
  Ogłoszenia, Kominikaty
  Fotogaleria
  Mapa Dojazdu
  Kontakt
Informator
  Ciekawe Strony
  Dyżury Aptek
  Materiały do Pobrania
  Information / Informationen
  Konsorcjum AWIP  REKLAMA
Informator dla Pacjenta.
CO JEST DOKUMENTEM UBEZPIECZENIA

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek.

Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na dzień dzisiejszy jest to:

Książeczka RUM
• odcinek emerytury lub renty,
• aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
• w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
• potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)Kiedy wezwać pomoc doraźną - TEL. 112

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych należy wezwać karetkę z Oddziału Pomocy Doraźnej tel. 112 . Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyn uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W każdym przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia, szczególnie w razie współistnienia choroby przewlekłej, ubezpieczony ma prawo do świadczeń:

• pomocy doraźnej udzielanej przez Oddział Pomocy Doraźnej –potocznie zwane Pogotowie Ratunkowe
• udzielanej pomocy doraźnej bez skierowania w szpitalnych izbach przyjęć lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych.Brak dowodu ubezpieczenia

Jeśli pacjent korzystający ze świadczeń, szczególnie w sytuacjach nagłych, nie ma przy sobie dowodu ubezpieczenia, ponosi koszty udzielania świadczenia .Jeżeli pacjent jest ubezpieczony to powinien przedstawić dowód ubezpieczenia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia lub – najpóźniej – w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia; w innym razie świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.Nocna i świąteczna opieka lekarza POZ

Po godz. 18.00, w nocy, w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w sytuacjach niezagrażających życiu, pomocy należy szukać w jednostce POZ świadczącej usługi w ramach nocnej i świątecznej całodobowej opieki lekarskiej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej mogą być wykonywane w ambulatorium lub w domu chorego – w ramach opieki wyjazdowej.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci korzystają w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, gdy:


* nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
* zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
* zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:


* infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
* bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
* nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
* nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
* zatrzymanie gazów, stolca lub moczu
* nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
* zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

* wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
* recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
* rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
* skierowania do specjalistyPowyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego/POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.